governance

Governance is het samenspel tussen bestuur, toezicht, leden en andere stake-holders. Goed bestuur betekent efficient toezicht, transparante verantwoording en een slagvaardig bestuur. Door middel van een governance-audit kan worden bekeken of de governance voor uw organisatie werkt.

Verenigingen
en stichtingen

Doorkruist de gedragscode van de branche niet de vrijheid van vereniging? Voldoen de statuten aan de code Goed Bestuur van mijn branche? Hoe gaan we om met wetgeving over de inrichting van het bestuur en toezicht? Deze en andere vragen kunnen door middel van een statuten- en reglementenscan worden beantwoord.

Gedragscodes

Een gedragscode toepassen en uitleggen is tijdrovend. AR-Assist biedt ondersteuning bij implementatie en uitvoering van  de gedragscode. Denk aan vragen over de interpretatie van de code, de omvang van de bedrijfsvoeringverklaring, uitleg van afwijkingen en het opzetten van een evalu-atie van de werking van de gedragscode.


Nieuws

04 02 2013

Wet normering topinkomens uitgelegd

25 01 2013

Toezichthouders vallen onder het beloningsmaximum

21 01 2013

Zorgbestuurders ontkomen niet aan maximering topinkomens

17 01 2013

Zelfevaluatie toezicht: van verplicht nummer naar waardevolle tool

27 06 2012

Versterking governance pensioenfondsen

08 12 2011

Publicatie in het FD van 1 december 2011

28 07 2011

Toezicht stichting eerder aansprakelijk?

15 06 2011

Beloningscode onderwijs: Beloningen onder norm Wet Normering Topinkomens

03 06 2011

Eerste Kamer akkoord met limitering nevenfuncties

25 05 2011

Focus Woningwet op intern toezicht woningcorporaties

07 03 2011

Collegiaal bestuur en hoofdelijke aansprakelijkheid tegenover de stichting of vereniging

10 02 2011

Beperking nevenfuncties toezicht: welke toezichthouders moeten minderen?

28 01 2011

Beloningen top gemaximeerd: De WOPT opgevolgd

05 01 2011

Rapport Monitoring Commissie Corporate Governance gepubliceerd

Meer nieuws

Ar-assist

Goed bestuur bij een vereniging of stichting


Wat betekent dat in theorie en in de praktijk? AR-Assist is gespecialiseerd in governance bij verenigingen en stichtingen. Vanuit een juridische achtergrond, met een focus op de praktijk. Advies voor een efficiënt toezicht en slagvaardig bestuur, zonder de wet-en regelgeving uit het oog te verliezen.

Lees verder

Nieuwsbrief

Vul hieronder uw e-mail-adres in en u ontvangt de nieuwsbrief

Contactgegevens

AR-Assist
Juridisch en beleidsadvies

info@ar-assist.nl

06-46103235

Laapersveld 42

1213 VB Hilversum

KvK 50317040